Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Ceny služeb - odměna advokáta

Stanovení výše odměny závisí v první řadě na dohodě advokáta s klientem

Snažíme se i v otázce odměny za poskytované právní služby nalézt pro klienta nejvhodnější řešení. Cena služeb je vždy odvislá od složitosti případu a náročnosti na prováděné úkony. Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí především jeho smlouvou s klientem (dále jen "smluvní odměna"). Na základě zadání klienta se snažíme výslednou výši  odměny odhadnout předem. Pokud si poskytování právních služeb následně vyžádá zvýšené náklady či lze očekávat vysokou časovou náročnost, vždy předem klienta upozorníme a snažíme se najít přijatelné východisko.

V případě opakujícího se poskytování právních služeb či poskytování služeb ve větším rozsahu bývá s klientem sjednána množstevní sleva.

Stanovení výše mimosmluvní odměny za poskytování právních služeb pak vychází z Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., Advokátního tarifu, v pl. znění, který stanoví zásady pro určení odměny. Pro účely trestního řízení se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 - § 156) o mimosmluvní odměně (§10 a § 11 tohoto advokátního tarifu). Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 -  § 151a).