Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Advokátní úschova

Bezpečná úhrada peněžitých závazků prostředncitvím advokátní úschovy

Při poskytování právních služeb nabízíme klientům realizaci úhrady kupní ceny či jiného peněžitého plnění prostřednictvím advokátní úschovy. Advokátní úschova představuje bezpečné řešení úhrady peněžitých závazků pro všechny účastníky smluvních vztahů. Advokát provádí advokátní úschovu v souladu se stavovskými předpisy České advokátní komory (ČAK), která nad advokátem vykonává mimo jiné dohled. Advokát má povinnost hlásit veškeré advokátní úschovy do tzv. elektronické knihy úschov, čímž si ČAK udržuje přehled o činnosti advokátů a umožňuje důslednější kontrolu při provádění úschov. Veškeré prostředky přijaté do úschovy jsou vždy složeny na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu. Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci uschovatele, a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon proti praní špinavých peněz“). Ve vztahu ke schovateli má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem.