Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Občanské právo

Kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, zastupování v občanském soudním řízení

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

  • komplexní právní servis při prodeji, směně, koupi či darování nemovitostí (sepis kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, advokátní úschova, ověření podpisů účastníků), podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí, zastoupení při vkladového řízení před katastrálním úřadem
  • sepis smluv o zřízení služebností (doživotního užívání, služebnosti stezky, průchodu apod., ověření podpisů účastníků), podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí, zastoupení při vkladového řízení před katastrálním úřadem
  • převody družstevních podílů
  • rozvod manželství  – zastupování v rozvodovém řízení, příprava návrhů na rozvod manželství
  • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • výživné na nezletilé děti, manžela/manželku
  • ostatní smluvní závazkové vztahy – příprava a revize smluv – nájemní smlouvy, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo apod.
  • spolkové právo (zakládání spolků, příprava valných hromad či členských schůzí spolků apod.).